• คลังความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


Line Official Account @CUDENT

สื่อสาธารณะเพื่อใช้ในการสื่อสาร สาระความรู้ด้านสุขภาพช่องปาก และกิจกรรมต่างๆของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคนไข้ที่มารับบริการทันตกรรมและประชาชนทั่วไป