• ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


บทความสาระน่ารู้ - ทันตกรรมป้องกันสำหรับประชาชน

บทความเผยแพร่ความรู้สำหรับประชาชนในการดูแลตนเอง สามารถติดตามได้ ที่นี่
http://www.dent.chula.ac.th/km/km_media_people.php