• ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


วิดีโอการ์ตูน - ความรู้เรื่องฟันสำหรับประชาชน

วิดีโอความรู้เรื่องฟันโดยนิสิตทันตแพทย์ 16 คลิปวิดีโอการ์ตูน

http://www.dent.chula.ac.th/km/km_community_lesson_detail.php?id=88